پذیرائی از نماز گزاران جمعه بخش کاخک

به مناسبت 5مرداد سالروز اقامهاولین نماز جمعه تهران ، روز نماز جمعه و دوازدهمین سالگرد نماز جمعه بخش کاخک توسط ستاد نماز جمعه با همکاری خدام و هیئت امنا آستانه مقدسه امام زاده سلطان محمد عابد (ع)از نماز گزاران جمعه و زائرین امام زاده پذیرایی به عمل آمد.

هیئت امنا آستانه مقدسه امام زاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک

منبع : سیمای کاخک |پذیرائی از نماز گزاران جمعه بخش کاخک
برچسب ها : جمعه ,نماز ,کاخک ,گزاران ,نماز جمعه ,گزاران جمعه ,نماز گزاران ,امام زاده